Pravilima Politike privatnosti tvrtka Mobidom d.o.o., Kombolova 17 iz Zagreba štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za Vaše osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakonom o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti Mobidom d.o.o. transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.
Mobidom d.o.o., Kombolova 17, 10 000 Zagreb je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.
Osobni podaci:
Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.
Obrada:
Prema Uredbi, obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Prikupljanje podataka:
Osobne podatke većinom prikupljamo izravno od Vas prilikom narudžbe određenih proizvoda ili usluga ili kad ispunite određeni obrazac. Mobidom d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje kupac upisuje svojom voljom. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web obrasce, obrasce za primanje obavijesti (newslettera) ili kontaktom sa zaposlenicima tvrtke Mobidom d.o.o. Upisivanje podataka nužno je za uspostavu kontakta, a podatke kao što su ime, prezime, adresa e-pošte te adresa dostave nužni su radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ostale osobne podatke uz Vaš pristanak prikupljamo u marketinške svrhe, u svrhu unaprjeđenja našeg poslovanja ili Vašeg korisničkog iskustva.
Neke podatke prikupljamo i automatski, a više možete pročitati u odjeljku Web kolačići.
Svrha i uvid:
Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz EU koje Mobidom d.o.o. angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija, primjerice knjigovodstva, hostinga, poštanske otpreme, dostave i svake treće strane nužno uključene u svrhu izvršenja i ispunjenja ugovornih obveza. Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci biti će dani na uvid i predstavnicima nadležnih zakonskih tijela.
Web kolačići:
Internetske stranice prodavatelja koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica, jednostavnojoj kupnji te poboljšanju Vašeg korisničkog iskustva.
Internet trgovina koristi dodatne web kolačiće kako bi vaši podaci ostali zapamćeni da ih ne morate ponovno zapisivati, a njihovo korištenje je uvjet korištenja internet trgovine i navedeno je u Uvjetima korištenja.
Postoje i kolačići treće strane koji nisu postavljeni od strane stranice www.fantech.hr, a korisnicima olakšavaju pristup sadržaju i omogućuju normalno funkcioniranje. Omogućeni su kolačići društvenih mreža jer dijeljenje članaka na društevnim mrežama postavlja korisniku kolačiće te kolačići Google analytics servisa za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti spremanje ovih kolačića, možete ih zabraniti na linku Google Analytics -optout
Pored toga, Mobidom d.o.o. koristi raspoložive metode utvrđivanja starosti posjetitelja kako bi osiguralo korištenje usluga informacijskog društva isključivo osobama starijim od 16 godina, a prema Zakonu o provedbi Uredbe.
Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču. Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na poveznici http://www.aboutcookies.org.uk/
Čuvanje i zaštita:
Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku te zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama. Molimo primite na znanje da niti jedna web stranica nije 100 % sigurna te stoga težimo u potpunosti zaštititi vaše podatke, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Pored toga, niti jedno računalo nije 100 % sigurno od neželjenog preuzimanja te preporučujemo da koristite sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.
Prava ispitanika:
Osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo sljedeća prava:
1. Pravo na pristup podacima
Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te dobiti pristup do onih podataka koje obrađujemo. U slučaju obrade veće količine podataka koji se odnose na vas, možemo od vas zatražiti specifikaciju zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo.
2. Pravo na ispravak
U slučaju kada uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili podatke želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.
3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni. Molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.
4. Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.
5. Pravo na prenosivost podataka
Ukoliko se obrada temelji na vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ukoliko zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.
6. Pravo na prigovor
U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.
7. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.
8. Pravo na povlačenje privole
Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.
Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:
• elektronskim putem na e-mail adresu: gdpr@mobidom.hr
• pisanim putem na adresu Mobidom d.o.o., Kombolova 7, 10 000 Zagreb uz napomenu „Zaštita osobnih podataka“
Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.
Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:
Kako biste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo Vas koristite e-mail adresu gdpr@mobidom.hr
Kontakt:
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:
Mobidom d.o.o.
Kombolova 17, 10 000 Zagreb
Hrvatska
telefon: +385 1 889 5555
e-mail: gdpr@mobidom.hr
Aktualna verzija Politike privatnosti je uvijek dostupna na našim internetskim stranicama, a ukoliko dođe do izmjena koje značajno utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas obavijestiti.

Ova pravila Politike privatnosti stupaju na snagu 19. Srpnja 2019., Verzija 01