OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Prodavateljeva tvrtka Mobidom d.o.o. za trgovinu i usluge, skraćeno Mobidom d.o.o., Kombolova 17, Zagreb upisana je u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080751566, OIB 40870983486, PDV ID HR40870983486, zastupana po članu uprave Vjekoslavu Globanu koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno, temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, povećan iz rezervi društva za iznos od 534.700,00 kn na iznos od 554.700,00 kn (dalje: „Mobidom“ ili „Društvo“ ili „Prodavatelj“). Račun Društva otvoren je kod Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR6623600001102185544, SWIFT: ZABAHR2X.

Adresa elektroničke pošte službe za korisnike je maloprodaja@mobidom.hr. Radno vrijeme službe za korisnike je radnim danom od 9 do 17 sati. Subotom i nedjeljom te državnim praznicima i blagdanima služba za korisnike ne radi. Adresa elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka je gdpr@mobidom.hr

Mobidom kao Prodavatelj stavlja na internet stranici www.fantech.hr na uvid Opće uvjete poslovanja. Korisnici su se dužni prije početka korištenja internet stranice upoznati s Općim uvjetima poslovanja. Za sva dodatna pitanja ili nejasnoće vezane uz Opće uvjete poslovanja mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte. Posjećivanjem internet stranice, kupnjom proizvoda putem internetske trgovine Prodavatelja ili neposrednom kupnjom proizvoda u poslovnici Prodavatelja smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumije, suglasan je s njima te ih prihvaća u cijelosti. U slučaju kada Korisnik nije suglasan s ovim Uvjetima, Prodavatelj ga upućuje da ne koristi internet stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu. Također se Korisnik internet stranice upućuje na odredbe o zaštiti privatnosti te obrasce za ostvarivanje prava kupca/potrošača koji su sadržani na internet stranici.

Ovi Uvjeti su sastavni dio svakog pojedinog ugovora o kupoprodaji. Suglasnost s općim uvjetima i odredbama je preduvjet izvršavanja kupnje. Na sve što nije uređeno odredbama ovih Uvjeta primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini ovisno o tome što je primjenjivo.

Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se tumačiti na način koji bi doveo do umanjenja i/ili ograničavanja prava potrošača danih primjenjivim propisima.

Ako nije drugačije navedeno, pojedini pojmovi i definicije u ovim Uvjetima imaju niže određeno značenje.

Prodavatelj
Prodavatelj je Mobidom d.o.o., Kombolova 17, 10 000 Zagreb.
Društvo ima značenje kao u uvodnim odredbama. Mobidom ima značenje kao u uvodnim odredbama. Internet stranica znači www.fantech.hr.
Korisnik
Korisnik je svaka fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama internet stranice te obuhvaća i sve Kupce i Posjetitelje internet stranice.
Kupac
Kupac je svaki posjetitelj internet strance www.fantech.hr koji registrira svoje osobne podatke, odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu trgovcu te isplati kupoprodajnu cijenu bilo kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) ili proizvod plati pouzećem (otkupninom).
Potrošač
Potrošač je, u smislu ovih Uvjeta kao i Zakona o zaštiti potrošača, svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
Slike i opisi
Prodavatelj nastoji dati što precizniji opis i sliku proizvoda te što točnije navesti svojstva proizvoda. Slike i opisi pojedinih proizvoda potječu direktno od proizvođača/dobavljača te mogu biti preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični proizvodu. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Slike proizvoda su ilustrativne prirode te su uzorci odnosno modeli prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja svojstava robe, bez jamčenja jednakosti.
Prigovor znači pisani prigovor potrošača to jest – prigovor kojeg potrošač upućuje Prodavatelju na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu.

CIJENA, NAČIN PLAĆANJA I DOSTAVA

Pored slike proizvoda nalazi se opis glavnih svojstava proizvoda te njegova cijena.
Cijene su izražene s uključenim PDV-om. Sve su cijene izražene u hrvatskim kunama (HRK).
Cijene vrijede za sve vrste plaćanja i vidljive su na stranici proizvoda te u košarici prilikom zaključivanja narudžbe. U cijenu proizvoda je uključen trošak dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja. Prodavatelj zadržava pravo izmjene bez prethodne najave.
U slučaju pogrešno označene cijene koju Prodavatelj utvrdi nakon narudžbe proizvoda, a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji Prodavatelj se obvezuje o istome u najkraćem roku obavijestiti kupca. Prodavatelj nije ovlašten izmijeniti cijenu nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Uvjeti prodaje neće se mijenjati nakon sklapanja ugovora niti će Prodavatelj odustati od isporuke robe osim u slučaju tehničke pogreške pri praćenju zalihe pri čemu se određeni proizvod prikazivao kao dostupan iako zapravo nije bio dostupan. U tom slučaju Prodavatelj će obavijestiti Kupac putem kontakt podataka navedenih pri predaji narudžbe te omogućiti odabir zamjenskog proizvoda umjesto nedostupnog proizvoda bez obveze prihvaćanja ponude. U slučaju neprihvaćanja ponude plaćeni iznos će biti vraćen ukoliko je uplata prethodno već izvršena.

Plaćanje
Naručene proizvode i usluge kupac može platiti:
a) Pouzećem (plaćanje prilikom dostave)
b) Općom uplatnicom ili internet bankarstvom

Dostava i rokovi isporuke
Dostava se vrši na području Hrvatske te u nekim zemljama Europske Unije. Ukoliko ste zainteresirani za kupnju, provjerite mogućnost isporuke u Vašu zemlju upitom na e-mail adresu office@fantech.hr. Dostava za područje cijele Republike Hrvatske vrši se putem dostavne službe GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o.

Prodavatelj se obvezuje zaprimljene narudžbe radnim danom obraditi odmah, a najkasnije u roku od 48 sati te iste dostaviti dostavnoj službi najkasnije u roku od 72 sati od obrade. Narudžbe zaprimljene neradnim danom ili na kraju radnog vremena biti će obrađene idući radni dan ili najkasnije u roku od 48 sati.

Rok dostave ovisi o Općim uvjetima dostavnih službi te iznosi od 24 do 72 sata, a u slučaju dostave na otoke, u roku od 3 do 7 dana ovisno o lokaciji.

Troškovi dostave
Za sve maloprodajne kupce dostava je besplatna i ne obračunava se prilikom narudužbe.
Vrijeme dostave za zemlje EU je 5-10 radnih dana ovisno o lokaciji. Navedeni rokovi dostave računaju se od trenutka kada je primljena uplata osim u slučaju odabira plaćanja pouzećem.

SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut. Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora.

Nakon predaje narudžbe u internet trgovini, Kupac će na e-mail adresu upisanu u procesu narudžbe primiti automatski generiranu potvrdu o primitku narudžbe (u daljnjem tekstu ‘Potvrda’). Potvrda o primitku narudžbe nije potvrda o sklapanja ugovora o kupoprodaji od strane Prodavatelja, već isključivo dokument kojim se potvrđuje primitak narudžbe.

Kupcu su za narudžbu dostupni proizvodi koji su raspoloživi na skladištu u trenutku stavljanja u košaricu putem www.fantech.hr internet trgovine. Proizvodi koje Kupac stavi u košaricu nisu rezervirani za Kupca. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane Kupca. Zbog više narudžbi koje se istovremeno potvrđuju postoji mogućnost da raspoloživost proizvoda u internet trgovini nije istovjetna stanju skladišta Prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, prodavatelj se obvezuje o tome, bez odgode, obavijestiti kupca te ponuditi mogućnost otkazivanja narudžbe, djelomičnog otkaza narudžbe (odnosno djelomičnog ispunjenja) ili kupnju zamjenskog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku. U slučaju kada kupac ne želi zamjenski proizvod, a već je platio iznos za navedeni proizvod Prodavatelj će kupcu izvršiti povrat novca za proizvod na isti način na koji je kupac izvršio plaćanje. Prodavatelj ovim putem odmah i unaprijed ispričava zbog neugodnosti koje navedena situacija može prouzročiti kupcu.

RASKID UGOVORA I PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač ima pravo bez navođenja razloga otkazati narudžbu i/ili vratiti proizvod u roku od 14 radnih dana od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Prodavatelj je dužan osigurati obrazac za jednostrani raskid ugovora te vratiti iznos uplaćen temeljem ugovora najkasnije roku od 14 dana od dana kad je trgovac zaprimio obavijest o odluci o jednostranom raskidu. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju. Potrošač je dužan snositi izravne troškove povrata robe osim ako je trgovac pristao snositi te troškove. Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten te da se nalazi u originalnoj ambalaži uključivo s originalnim etiketama. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

U određenim slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača nije moguće koristiti pravo na jednostrani raskid ugovora primjerice, ako je ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača, ako je predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili prilagođena potrošaču ili ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju itd. Sva isključenja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora propisana su u članku 79. Zakona o zaštiti potrošača.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internet stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Ispunjeni obrazac za jednostrani raskid ugovora možete poslati elektronički na maloprodaja@mobidom.hr ili putem pošte preporučeno nakon što ga potpišete. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi na internet stranici Prodavatelja i možete ga preuzeti OVDJE.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bit će dostavljena na adresu elektroničke pošte Kupca u slučaju da je obavijest o raskidu ugovora Prodavatelju pristigla elektroničkom poštom.

Sve sporove Prodavatelj i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud prema mjestu sjedišta Prodavatelja. Sukladno Zakonu o elektroničkoj trgovini Prodavatelj nudi mogućnost rješavanja eventualnih sporova s Potrošačima putem „Online dispute resolution platforme“. Ova on-line platforma dostupna je isključivo potrošačima, ne i trgovačkim društvima. Više informacija pronađite OVDJE (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI, JAMSTVO I PRIGOVORI POTROŠAČA

Kupac je dužan prilikom uručenja kupljenog proizvoda provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača.

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. Ako je nedostatak neznatne naravi Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali zadržava ostala gore navedena prava.

U slučaju da se u tijeku dijagnostike utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Jamstvo proizvođača
Proizvođač direktno ili putem uvoznika i/ili distributera jamči da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s korisničkim uputama, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. Za proizvode za koje proizvođač i/ili distributer jamstvom jamči besplatan popravak ili zamjenu kupljenog proizvoda u skladu s važećim propisima i uvjetima navedenim u jamstvenom listu, jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, davatelj jamstva će zamijeniti proizvod novim ili Kupcu vratiti novac u dogovoru s Prodavateljem. Jamstveni rok počinje teći s danom kupnje uređaja. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme trajanja jamstva. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac ostvaruje pravo na jamstvo. Jamstvo imaju svi električni uređaji i električni rezervni dijelovi ako su ugrađeni u ovlaštenom servisu. Za netehničke proizvode račun je dokument kojim kupac ostvaruje svoja prava.

Potrošač je, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ovlašten Prodavatelju podnijeti Prigovor. Sukladno Zakona o zaštiti potrošača ( ”Narodne novine, br. 41/14, 110/15, 14/19) prigovor kojim Potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge podnosi se u pisanom na adresu: Mobidom d.o.o., Supilova 7, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na maloprodaja@mobidom.hr. Na zaprimljeni prigovor Prodavatelj se obvezuje dostaviti pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora Potrošača.

OSTALO

Prodavatelj se obavezuje održavati internet stranicu u skladu s dobrom ekonomskom praksom te u maniri dobrog gospodarstvenika. Prodavatelj ne može jamčiti da korištenje internet stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka te je moguće da pristup internet stranici može biti u prekidu ili privremeno nedostupan. Korisnici se izričito slažu s korištenjem internet stranice na vlastitu odgovornost . Prodavatelj nije odgovoran za kvalitetu internetske veze kojom kupac pristupa internet trgovini Prodavatelja. Prodavatelj nije odgovoran za radnje trećih osoba.

Izjava o ograničenju odgovornosti
Prodavatelj ne preuzima odgovornost za moguće poteškoće u radu internet stranice i/ili usluge i nije ni na koji način odgovoran za štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti www.fantech.hr uključujući, ali ne i ograničavajući se na, izravne, neizravne, kaznene i kao i sve druge vidove štete.

Korisnik se obvezuje koristiti internet stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Korištenje internet stranice protivno navedenom zabranjeno je i može rezultirati ukidanjem pristupa.
Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja uključujući internet stranicu, podstranice ili usluge koje se tim putem nude. Navedeno pravo uključuje, ali ne ograničava se na dostupnost sadržaja, novih podataka, kao i prava na pristup ili korištenje internet stranicom.

Korisnik je odgovoran za povjerljivost svog korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za pristup računalu Korisnika. Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći njegovo korisničko ime i lozinku

Internet stranica i internet trgovina sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom uključujući, ali bez ograničenja, prava na tekstove, aplikacije, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk i slično, osim ako je drugačije naznačeno. Sav softver koji se koristi na Internet stranici je vlasništvo Prodavatelja ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Mobidom zadržava pravo izmjene ili dopune Općih uvjeta poslovanja bez prethodne najave. Promjene su važeće s danom objave na www.fantech.hr. Pristupanjem ili nastavkom korištenja sadržaja internet stranice Korisnik pristaje na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. Korisnike upućujemo na provjeru i upoznavanje s unesenim promjenama.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja je Politika privatnosti.

U Zagrebu, dana 30. 3. 2021. godine.